Larmoperatör

All information om jobbet som Larmoperatör inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Larmoperatör.

Beskrivning

Som larmoperatör arbetar du på en larmcentral och tar emot larm som du sedan förmedlar vidare till polis, brandkår eller ambulans.

 

Utbildning

Gymnasieutbildning.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 24.509 kr och medelåldern 31,7 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för larmoperatör.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.