Bioinformatiker

All information om jobbet som Bioinformatiker inom naturvetenskap. Du kan även söka efter lediga jobb som Bioinformatiker.

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 33.300 kr och medelåldern 33,2 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för bioinformatiker.

 Övriga jobb inom naturvetenskap

Agronom, Astronom, Atomfysiker, Biokemist, Biolog, Biotekniker, Clinical research associate, CRA, Djurvårdare / djurskötare, Farmakolog, Forskarassistent, Forskare, Forskningsassistent, Forskningschef, Fysiker, Försöksdjurstekniker, Geofysiker, Geolog, GIS-samordnare, Gårdskarl, Hundskötare, Hästskötare, Kemist, Klimatsamordnare, Kulturgeograf, Laboratorieassistent, Laboratoriechef, Laboratorietekniker, Lantmästare, Limnolog, Marinbiolog, Matematiker, Meteorolog, Mikrobiolog, Miljövetare, Molekylärbiolog, Nutritionist, Professor, Sjukhusfysiker, Skogsmästare, jägmästare, Stallchef, Stallskötare, Statistiker, Toxikolog, Trädgårdsarbetare, Virkesinköpare, Virkesköpare.

Urval av lediga jobb

Det finns inga lediga jobb som Bioinformatiker inlagda.