Biokemist

All information om jobbet som Biokemist inom naturvetenskap. Du kan även söka efter lediga jobb som Biokemist.

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 30.411 kr och medelåldern 34,5 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för biokemist.

 Övriga jobb inom naturvetenskap

Agronom, Astronom, Atomfysiker, Bioinformatiker, Biolog, Biotekniker, Clinical research associate, CRA, Djurvårdare / djurskötare, Farmakolog, Forskarassistent, Forskare, Forskningsassistent, Forskningschef, Fysiker, Försöksdjurstekniker, Geofysiker, Geolog, GIS-samordnare, Gårdskarl, Hundskötare, Hästskötare, Kemist, Klimatsamordnare, Kulturgeograf, Laboratorieassistent, Laboratoriechef, Laboratorietekniker, Lantmästare, Limnolog, Marinbiolog, Matematiker, Meteorolog, Mikrobiolog, Miljövetare, Molekylärbiolog, Nutritionist, Professor, Sjukhusfysiker, Skogsmästare, jägmästare, Stallchef, Stallskötare, Statistiker, Toxikolog, Trädgårdsarbetare, Virkesinköpare, Virkesköpare.

Urval av lediga jobb