Butikskontrollant

All information om jobbet som Butikskontrollant inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Butikskontrollant.

Beskrivning

Som butikskontrollant bevakar du butiker och arbetar med att förebygga stölder. Du kan arbeta både civilklädd och uniformerad.

 

Utbildning

Fullgjord gymnasieutbildning samt väktarutbildning.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 23.082 kr och medelåldern 28 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för butikskontrollant.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb