Högskoleingenjör

All information om jobbet som Högskoleingenjör inom teknik. Du kan även söka efter lediga jobb som Högskoleingenjör.

Beskrivning

Efter avslutade studier till högskoleingenjör har du många olika typer av jobb att välja på. Oavsett vilken inriktning du valt finns massor med spännande yrken. I dagsläget är det brist på högskoleingenjörer och kommer så vara flera år framöver, detta gör arbetsmarknaden ligger öppen för dig.

 

Utbildning

Högskoleingenjörsutbildningen är 3 år, 180 högskolepoäng. Det finns ett flertal olika inriktningar att välja på bland annat områden som datateknik, elektronteknik, byggteknik, mekatronik. De större lärosätenas utbildningar brukar vara av mera traditionellt slag medan de mindre har mer specifika ingenjörsutbildningar.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 37 802 kr och medelåldern 31,5 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för högskoleingenjör.

 Övriga jobb inom teknik

Akustiker, Anbudsingenjör, Anläggningsingenjör, Anslutningsingenjör, Arkitekt, Automationsingenjör, Automationstekniker, Avfallsingenjör, Beredningstekniker, Beräkningsingenjör, Biogastekniker, Brandingenjör, Byggnadsingenjör, Byggtekniker, CAD-ritare, Certifieringsingenjör, Civilingenjör, CNC-tekniker, Doktorand, Driftingenjör, Driftoptimerare, Elektronikingenjör, Elektronikkonstruktör, Elektronikmontör, Elingenjör, Elkonstruktör, Elkraftsingenjör, Energiexpert, Energiingenjör, Energirådgivare, Entrepenadingenjör, Fartygselektriker, Fastighetsingenjör, Finmekaniker, Flygingenjör, Flygmekaniker, Flygtekniker, Fordonstekniker, Forskningsingenjör, Fukttekniker, Försäljningsingenjör, GIS-ingenjör, Hjälpmedelstekniker, Ingenjör, Kartingenjör, Karttekniker, Kemiingenjör, Konfigurationstekniker, Konstruktionsledare, Konstruktör, Kvalitetschef, Kvalitetskoordinator, Kyltekniker, Laboratorieingenjör, Landskapsarkitekt, Landskapsingenjör, Lantmäteriingenjör, Livsmedelsingenjör, Maskinchef, Maskiningenjör, Medicinteknikingenjör, Mekanikkonstruktör, Miljöingenjör, Mobiltekniker, Mätningsingenjör, Mätningstekniker, Patentingenjör, Planarkitekt, Planeringsingenjör, Plantekniker, Postsorterare, Processingenjör, Produktingenjör, Produktionsingenjör, Produktionstekniker, Projektingenjör, Projektledare, Projektör, Provningstekniker, Serviceingenjör, Signaltekniker, Sjöingenjör, Stadsplanerare, Storköktekniker, Strategisk inköpare, Tandtekniker, Tandteknikerbiträde, Teknikinformatör, Teknisk chef, Teknisk förvaltare, Teknisk illustratör, Teknisk officer, Teknisk skribent, Teleingenjör, Teletekniker, Testare, Testingenjör, Underhållschef, Utredningsingenjör, Utvecklingsingenjör, Verkstadstekniker, Vindkrafttekniker, VVS-konstruktör.

Urval av lediga jobb