Kriminalvårdsinspektör

All information om jobbet som Kriminalvårdsinspektör inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Kriminalvårdsinspektör.

Beskrivning

I jobbet som kriminalvårdsinspektör ansvarar och leder du arbetet med klienter inom kriminalvården. Du har vanligtvis både personal- och resultatansvar.

 

Utbildning

Högskoleexamen inom beteendevetenskap eller juridik.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 43.100 kr och medelåldern 41 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för kriminalvårdsinspektör.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb