Räddningschef / brandchef

All information om jobbet som Räddningschef / brandchef inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Räddningschef / brandchef.

Beskrivning

Du arbetar som chef/ledare på någon brandstation. I arbetet har du både budget- och personalansvar.

 

Utbildning

Brandingenjörsutbildning på högskolenivå följt av påbyggnadsutbildning inom räddningstjänst.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 40.160 kr och medelåldern 49,8 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för räddningschef / brandchef.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb