Tulltjänsteman

All information om jobbet som Tulltjänsteman inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Tulltjänsteman.

Utbildning

Grundutbildningen är ca 1 år beroende på tjänst. Därefter kår det att vidareutbilda sig inom speciella områden.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 27.508 kr och medelåldern 37,2 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för tulltjänsteman.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb