Atomfysiker

All information om jobbet som Atomfysiker inom naturvetenskap. Du kan även söka efter lediga jobb som Atomfysiker.

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 38.342 kr och medelåldern 37 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för atomfysiker.

 Övriga jobb inom naturvetenskap

Agronom, Astronom, Bioinformatiker, Biokemist, Biolog, Biotekniker, Clinical research associate, CRA, Djurvårdare / djurskötare, Farmakolog, Forskarassistent, Forskare, Forskningsassistent, Forskningschef, Fysiker, Försöksdjurstekniker, Geofysiker, Geolog, GIS-samordnare, Gårdskarl, Hundskötare, Hästskötare, Kemist, Klimatsamordnare, Kulturgeograf, Laboratorieassistent, Laboratoriechef, Laboratorietekniker, Lantmästare, Limnolog, Marinbiolog, Matematiker, Meteorolog, Mikrobiolog, Miljövetare, Molekylärbiolog, Nutritionist, Professor, Sjukhusfysiker, Skogsmästare, jägmästare, Stallchef, Stallskötare, Statistiker, Toxikolog, Trädgårdsarbetare, Virkesinköpare, Virkesköpare.

Urval av lediga jobb