Fysiker

All information om jobbet som Fysiker inom naturvetenskap. Du kan även söka efter lediga jobb som Fysiker.

Beskrivning

Många fysiker arbetar som forskare eller med FoU(Forskning och Utveckling).

 

Utbildning

180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års studier varav minst 90 av dessa ska vara inom ett huvudområde. Många utbildar sig även vidare och specialiserar sig inom områden som partikelfysik, kvantfysik eller kärnfysik.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 41 433 kr och medelåldern 41,7 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för fysiker.

 Övriga jobb inom naturvetenskap

Agronom, Astronom, Atomfysiker, Bioinformatiker, Biokemist, Biolog, Biotekniker, Clinical research associate, CRA, Djurvårdare / djurskötare, Farmakolog, Forskarassistent, Forskare, Forskningsassistent, Forskningschef, Försöksdjurstekniker, Geofysiker, Geolog, GIS-samordnare, Gårdskarl, Hundskötare, Hästskötare, Kemist, Klimatsamordnare, Kulturgeograf, Laboratorieassistent, Laboratoriechef, Laboratorietekniker, Lantmästare, Limnolog, Marinbiolog, Matematiker, Meteorolog, Mikrobiolog, Miljövetare, Molekylärbiolog, Nutritionist, Professor, Sjukhusfysiker, Skogsmästare, jägmästare, Stallchef, Stallskötare, Statistiker, Toxikolog, Trädgårdsarbetare, Virkesinköpare, Virkesköpare.

Urval av lediga jobb