Biolog

All information om jobbet som Biolog inom naturvetenskap. Du kan även söka efter lediga jobb som Biolog.

Utbildning

Högskoleutbildning inom biologi eller farmakologi.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 35 994 kr och medelåldern 39,1 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för biolog.

 Övriga jobb inom naturvetenskap

Agronom, Astronom, Atomfysiker, Bioinformatiker, Biokemist, Biotekniker, Clinical research associate, CRA, Djurvårdare / djurskötare, Farmakolog, Forskarassistent, Forskare, Forskningsassistent, Forskningschef, Fysiker, Försöksdjurstekniker, Geofysiker, Geolog, GIS-samordnare, Gårdskarl, Hundskötare, Hästskötare, Kemist, Klimatsamordnare, Kulturgeograf, Laboratorieassistent, Laboratoriechef, Laboratorietekniker, Lantmästare, Limnolog, Marinbiolog, Matematiker, Meteorolog, Mikrobiolog, Miljövetare, Molekylärbiolog, Nutritionist, Professor, Sjukhusfysiker, Skogsmästare, jägmästare, Stallchef, Stallskötare, Statistiker, Toxikolog, Trädgårdsarbetare, Virkesinköpare, Virkesköpare.

Urval av lediga jobb

Det finns inga lediga jobb som Biolog inlagda.