Brandförman

All information om jobbet som Brandförman inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Brandförman.

Beskrivning

När du arbetar som brandförman har du utbildnings- och personalansvar. Du kan även ansvarig för material och lönesättning.

 

Utbildning

Ett antal år som brandman följt av en påbyggnadsutbildning.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 25.874 kr och medelåldern 35,3 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för brandförman.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb

Det finns inga lediga jobb som Brandförman inlagda.