Väktare

All information om jobbet som Väktare inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Väktare.

Utbildning

Väktarutbildning, VU1 och VU2, krävs och ges av rpivata utbildningsföretag. Oftast betalar företaget utbildningarna.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 23.137 kr och medelåldern 28,9 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för väktare.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminaltekniker, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb