Kriminaltekniker

All information om jobbet som Kriminaltekniker inom säkerhet. Du kan även söka efter lediga jobb som Kriminaltekniker.

Utbildning

Högskoleutbildning till Polis. Därefter 1 års praktik vid någon rotel följt av en vidareutbildning inom kriminalteknik.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 30.643 kr och medelåldern 37,7 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för kriminaltekniker.

 Övriga jobb inom säkerhet

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljötekniker, Arrestvakt, Badvakt, Beredskapssamordnare, Biljettkontrollant, Brandbefäl, Brandförman, Brandinspektör, Brandman, Brandmästare, Brandskyddskonsult, Brandskyddskontrollant, Brandskyddstekniker, Brandtekniker, Butikskontrollant, Domstolsvärd, Flygplatsbrandman, Flygplatskontrollant, Hundförare, Informationssäkerhetschef, Insatsledare, Kriminalvårdsinspektör, Kustbevakare, Larmoperatör, Militär, Militärbefäl, Ordningsvakt, Parkeringsvakt, Passkontrollant, Polis, Polismästare , Risk manager, Räddningschef / brandchef, Rökdykare, Skyddsvakt, Soldat, SOS operatör, Specialistofficer, Stridspilot, Säkerhetschef, Säkerhetsinspektör, Säkerhetskonsult, Säkerhetspolis, Säkerhetssamordnare, Säkerhetstekniker, Tullinspektör, Tulltjänsteman, Uppräkningspersonal, Väktare, Värdetransportör, Yrkesofficer, Överstelöjtnant.

Urval av lediga jobb

Det finns inga lediga jobb som Kriminaltekniker inlagda.